อสม.ลงพื้นที่ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   เทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดย ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรี
 เมืองศรีสะเกษ ได้มอบนโยบาย ให้ประธานชุมชน อสม.และทีมอาสาประจำ
 ชุมชน และในวันนี้ทีม อสม.ชุมชนวัดเลียบ ลงพื้นที่พบปะประชาชนในพื้นที่
 พร้อมทั้งนำหน้ากากอนามัยไปแจก และให้คำแนะนำวิธีการป้องกัน โรค COVID-19
 สำรวจลูกน้ำ-ยูงลายยอดทรายอะเบท ป้องกันไข้เลือดออก ไปในคราวเดียวกัน