มอบหน้ากากอนามัย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   เมื่อเวลา 09.30 น. ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรี
 
พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนการ
 บริหาร ได้ร่วมมอบหน้ากากอนามัย ให้กับประธานชุมชน จำนวน ๒ ชุมชน
 เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชน เทศบาลฯ มีความห่วงใย ใสใจดูแล