ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

 

-ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลกรกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน สำหรับพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นายแพทย์ ระดับ 4-6(18 กรกฏาคม 2557)
-ประกาศวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น(ฉบับที่ 35/2557) เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2557(29 กรกฏาคม 2557)
-ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง แผนแม่บทและพื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกษ(26 กันยายน 2557)
-ขอเชิญร่วมชมการแข่งขันวอลเล่ย์บอล"ซีเล็คทูน่า"ประชาชน ก หญิง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 ณ อาคารพลศึกษาวีสมหมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ(5 สิงหาคม 2558)
-ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ เรื่อง แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปา(24 สิงหาคม 2558)
-ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันมวยปล้ำ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยและมวยปล้ำชายหาด ประจำปี 2558(24 สิงหาคม 2558)
-สโมสรตะกร้อจังหวัดศรีสะเกษ จัดการแข่งขัน "ตะกร้อ ไทยแลนด์ลีก" ประจำปี 2558(9 กันยายน 2558)